RGPD

Ochrana osobních údajů

Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně a chceme, abyste se při návštěvě těchto internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitou záležitostí, kterou při mých obchodních procesech bereme na zřetel.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a s přihlédnutím k nové normě platné od 25.5.2018, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Právo na informace

Na požádání vám Lucie Viková podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na lv@kanaryservis.com, kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje zaznamenáme, pokud nás kontaktujete přes kontaktní formulář na našich webových stránkách, nebo nám napíšete na naši emailovou adresu lv@kanaryservis.com, či nám je poskytnete jinak z vlastní vůle pro obchodní účely poskytování služeb v oblasti cestovního ruchu.

Bezpečnost

Lucie Viková přijímá technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila u nás vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Naše bezpečnostní opatření se s vývojem technologií neustále zlepšují.

Použití a postoupení osobních údajů

Lucie Viková používá vaše osobní údaje na  zákaznickou administrativu,  a na marketingové účely, přípaně na účely technické správy webových stránek, vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

Možnost odhlášení

Chceme vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich  akcích a nabídkách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě e-mailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit.

Cookies

V případě, že by naše webové stránky, či program zpracovatele a poskytovatelé emailových kampaní Mailchimp používali Cookies a vy jste s tímto nesouhlasili, můžete používání cookies deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení: Lucie Viková se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním webového formuláře souhlasí zákazník se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Lucie Viková, IČ: 63523388, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Odvolat souhlas je možné na lv@kanaryservis.com

Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace a nabídky o připravovaných akcích a novinkách.

Aktualizace: 25.5.2018.